باغ خانوادگی واقع در زیبا شهر

این پروژه با مساحت فضای محوطه ۱۵۰۰ مترمربع، در شهرک جامی در زیباشهر استان البرز واقع است. آنچه در طراحی به عنوان عاملی مهم مطرح بود ایجاد فضاهایی مطابق با نیاز کارفرما همچون فضای بازی کودک، فضای باربکیو، مسیر دوچرخه سواری دور محدوده، استخر و نیز فضای نشیمن بیرونی بود که می بایست در سبک معماری ارگانیک وطبیعی نمایش داده شود. همچنین توجه به حفظ حریم شخصی ساکنین نسبت به فضای بیرون از دیگر نیازهای اصلی کارفرما بود.
طرح منظر به گونه ای فضاها را خلق و ترکیب کرده که کمترین دخل و تصرفی در درختان میوه موجود در سایت ایجاد شود. همچنین تامین نیاز آبی مجموعه از طریق استخر و مخزن از دیگر چالش های پیش روی طراحی بود.
این پروژه در دست ساخت می باشد و در سال ۱۳۹۶ آماده بهره برداری خواهد بود.