درباره ما

گروه "لند استودیو" با زمینه فعالیت معماری منظر و طراحی مسترپلان که با تاکید بر خلق فضاهای زیبا، پایدار، سرزنده و فرازمانی، تجربه ای متفاوت از فضا را پیش روی انسان قرار می دهد. آنچه ما به آن معتقدیم این است که تمامی فضاها حسی را القا می کنند که ریشه در موقعیت، تاریخ، فرهنگ، کاربری و اقلیم سایت دارد. بدین ترتیب پروسه طراحی در لند استودیو با در نظر گرفتن نیازهای کارفرما و ویژگی های مختص به هر سایت و با هدف پاسخگویی به نقاط قوا و ضعف آن ها آغاز می شود.

پروژه های این گروه شامل تنوعی از فضاها، سایت ها و کاریری ها می باشد که از آن جمله می توان به باغ های شخصی، پلازاها و فضاهای باز شهری، فضاهای باز مجتمع های مسکونی و باغ بام ها اشاره کرد. هر کدام از انواع پروژه ها و موقعیت مکانی آن ها، چالش های طراحی متنوعی را پیش روی ما قرار می دهد که در طول طراحی با دقت و ریزبینی طراحان مرتفع می گردد.

تیم طراحی و اجرای لند استودیو شامل گروهی از افراد باتجربه و تحصیلکرده در زمینه معماری منظر، معماری و طراحی مسترپلان می باشد که تحلیل ها، متدولوژی برخورد با طرح و راه حل های طراحی در مراحل مختلف را در تعامل با کارفرمابان در اختیار آن ها قرار می دهند. نگاه جامع ما به طراحی به عنوان تار و پود خلق فضاها منجر به افزایش حس مکان با توجه به موقعیت قرارگیری آن و درنهایت تقویت تجربه انسان از فضا می شود.

about us