طراحی و بازسازی فضاهای شهری

  • mirdamad 10

    محوطه ورودی شوروم و ساختمان اداری میردام

    پروژه محوطه ورودی برج میرداماد به عنوان فضای سبز عمومی در جلوی شوروم و ورودی شمالی ساختمان در نظر گرفته…

    ادامه مطلب