تراس آپارتمان مجموعه مسکونی آ.س.پ

ساختمان آ.اس.پ یکی از برج های متعلق به دوران مدرن دهه ۷۰میلادی است که به دلیل موقعیت قرارگیری در تهران، فراهم نمودن امکانات مختلف برای ساکنین آن و طرح مناسب واحدهای مسکونی، ساکنین مجموعه را به نوسازی و طراحی داخلی آن وامی دارد. این پروژه با مساحت ۲۰۰ مترمربع، فضایی مناسب برای طراحی تراس در اختیار طراح قرار می دهد.
برای ارتباط فضای داخل و خارج، سبک معماری معاصر و مینیمال در هم می آمیزد و فضاهای طراحی را شکل می دهد. بیشتر گیاهان طرح بر اساس گیاهان موجود در باغ های ایرانی انتخاب شدند که در عین تاکید بر سبک معاصر، به دلیل بافت، رنگ، گل ها و بوی منحصربه فرد باعث تلطیف فضا نیز می شوند.
این پروژه در مرحله طراحی اولیه است.