باغ بام شاتو دشتی

مجتمع مسکونی شاتودشتی با دید ۳۶۰درجه به تهران امکان ایجاد فضایی متمایز را در بام آن ایجاد کرده است. دید به کوه های الیرز در شمال، محدوده الهیه در غرب، قله دماوند در شرق و برج میلاد در جنوب، طرح باغ بام شاتو دشتی را منحصر به فرد ساخته و در عین حال، برای ساکنین مجموعه، فضایی مفرح و آرامش بخش ایجاد کرده است.
طرح باغ بام از دو قسمت خصوصی برای واحد لوکس واقع در طبقه آخر و عمومی برای باقی واحدهای مجموعه تشکیل شده است. ایده طرح با تاکید بر ویژگی های معماری باروک فرانسه در قالب معماری مینیمال شکل گرفته است. این طرح تا ابتدای سال ۹۶ آماده بهره برداری می باشد.