ساختمان شاتودشتی واقع در یکی از محلات زیبای منطقه ۱ تهران، دارای فضای باز به مساحت ۲۰۰۰مترمربع می باشد که نه تنها به عنوان فضای ورودی ساختمان مطرح است، بلکه با هدف ایجاد فضایی برای استراحت ساکنین نیز طراحی می باشد. طراحی محوطه ۲۰۰۰ متری توسط گروه معماری و طراحی مکس تهرانی به گروه معماری منظر لنداستودیو واگذار شد. ایده طراحی بر اساس طرح معماری ساختمان که برگرفته از سبک معماری باروک فرانسه است شکل گرفته و در عین حال با تلفیق المان ها و مفاهیم باغ سازی ایرانی، ازحال و هوای بومی نیز برخوردار شده است.