باغ خانواده مهدوی

حفظ و احیای زمین ۱۰۰۰ متری در بخش دیگری از مجموعه ویلاهای کلاه فرنگی، نه تنها این محدوده آسفالت با کاربری پارکینگ و زمین بسکتبال را به عرصه ای برای تفریح و استراحت اعضای خانواده مهدوی تبدیل کرده است، بلکه به عنوان عاملی برای دستیابی گروه لنداستودیو به یکی از اهداف اصلی این گروه در جهت تبدیل زمین های رهاشده به محدوده ای سبز مطرح می شود.
پرگولای نیم دایره در مرکز زمین با دید به آبنمای ویلا در قسمت مرکزی به عنوان نقطه عطف پروژه مطرح است. ۵ درخت گردوی انتقال داده شده به سایت، به عنوان عناصر پیش زمینه دو قسمت شمالی و جنوبی سایت را بهم پیوند می دهند.
ساخت پروژه تا اوایل سال ۱۳۹۶ ادامه دارد.